• Slide 01

เงินเดือนไม่ถึง 3หมื่น ถือบัตรได้แค่ 3ใบ จริงหรือ

อ่าน

635

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

04/11/2017

แชร์

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกกฏใหม่คุมเข้มบัตรเครดิต มีผล 1 กันยายน 2560

เงินเดือนไม่เกิน 3 หมื่นบาท ได้เครดิต 1.5 เท่าของรายได้และห้ามมีเกิน 3 ใบ เพิียงแค่เกริ่นนำก็ทำให้หลายๆ คนหันมาสนใจกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ว่ากฏใหม่นี้บังคับใช้จริงหรือไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ TPOP จะมาไขข้อสงสัยให้ทราบกัน

ข้อแรก  ทาง ธปท. ได้วางข้อกำหนด เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท วงเงินสูงสุดจะสะท้อนตามรายได้ของลูกค้า (บังคับใช้เฉพาะลูกค้ารายใหม่เท่านั้น) ดังนี้

  • บัตรเครดิต จำนวนบัตรไม่ได้จำกัด (มาตราการนี้มีผลเฉพาะลูกค้าใหม่ ไม่มีผลกระทบกับลูกค้าเก่า)

- รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท      ได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
- รายได้ 30,000 – 50,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 3 เท่าของรายได้
- รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป       ได้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  • บัตรกดเงินสด จำนวนบัตรจะมีได้สูงสุด 3 ใบ จะใช้กับเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเท่านั้น (มาตราการนี้มีผลเฉพาะลูกค้าใหม่ ไม่มีผลกระทบกับลูกค้าเก่า)

- รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ สมัครได้ไม่เกิน 3 สถานบัน
- รายได้สูงกว่า 30,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่จำกัดจำนวนบัตร

ซึ่งการอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด ตามกฏบังคับใหม่นี้ จะนำมาใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่เท่านั้น และหากวงเงินที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ ผู้ถือบัตรติดสามารถติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร เพื่อขอให้เพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้

ข้อสอง  ทาง ธปท. ได้วางข้อกำหนด สำหรับอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดใหม่ (บังคับใช้ทั้งลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิม) ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรเครดิต ต้องไม่เกิน 18% ต่อปี (ลดลงจากเดิม 20%ต่อปี)
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด ต้องไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและอื่นๆ)

ข้อสาม  ทาง ธปท. ได้วางข้อกำหนด เกี่ยวกับจำนวนการถือครองบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด (บังคับใช้เฉพาะลูกค้ารายใหม่เท่านั้น) ดังนี้

  • จำนวนการถือครองบัตรเครดิต จะไม่มีการบังคับจำนวน ทาง ธปท. ไม่มีการกำหนดการถือครอง โดยจะถือกี่บัตรกี่ธนาคารก็ได้
  • จำนวนการถือครองบัตรกดเงินสด ห้ามถือเกิน 3บัตรและ/หรือธนาคาร (อิออน,ยูเมะ,อีซี่บาย,เฟิร์สช้อย,บัตรกดเงินสดที่ออกโดยของธนาคาร)

ทั้งนี้จากมาตราการทั้งหมดที่ทีมงาน TPOP ได้สรุปคร่าวๆออกมานั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตรกดเงินสด สมัครสินเชื่อบุคคล คลิกที่นี่