• Slide 01

ระยะปลอดดอกเบี้ย คืออะไร

อ่าน

518

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

04/11/2017

แชร์

ใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธี ไม่เสียดอกเบี้ย ไม่เป็นหนี้        

         ใช้บัตรเครดิตแล้วเป็นหนี้คือปัญหาที่หลายๆ คนมักประสบหลังจากใช้บัตรเครดิต บทความนี้จะพาไปดูว่าจะทำอย่างไรให้เราใช้บัตรเครดิตโดยไม่เสียดอกเบี้ยและไม่เป็นหนี้  


ระยะปลอดดอกเบี้ย

         ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย คือ ระยะเวลาจากวันที่เรารูดใช้บัตรเครดิตถึงวันครบกำหนดชำระ ซึ่งจะมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 45-55 วัน ไม่ได้นับจากวันที่รูดบัตรแต่จะนับจากวันที่เริ่มต้นรอบบัญชี ซึ่งแล้วแต่ธนาคารผู้ออกกบัตรจะกำหนด ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ใน

1. เอกสารคู่มือการใช้บัตรที่ได้รับพร้อมกับบัตรเครดิต

2. สามาถดูได้ในใบเรียกเก็บ, ใบแจ้งยอดบัตร, ใบรายการ statement

3. ติดต่อ call center ธนาคารเจ้าของบัตร

         วันสรุปยอดบัญชี คือ วันที่กำหนดรายการที่ต้องจ่ายในรอบบิลนี้ ว่านับถึงแค่วันที่กำหนดไว้นี้นะ หากมีการใช้งานบัตรเครดิตหลังจากวันสรุปยอดนี้ก็จะนำไปคิดในรอบบิลถัดไป (วิธีการตรวจสอบเหมือนกับ ข้อ 1-3 ด้านบน)

 

ตัวอย่างเช่น

         บัตรเครดิตเราจะสรุปยอดทุกวันที่ 15 ของเดือน (วันแจ้งยอดที่เราต้องจ่าย) เราจะมีระยะเวลาในการชำระประมาณ 15 วันหลังได้รับการแจ้งยอดที่ต้องจ่าย หรือวันชำระวันสุดท้ายคือวันที่ 30 ของเดือน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน)  
         หากเรารูดใช้บัตรวันที่ 13 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจะอยู่ 17 วัน เพราะวันสรุปยอดคือวันที่ 15  และเรารูดก่อนสรุปยอด 2 วัน จึงทำให้ยอดใช้จ่ายถูกคิดในสรุปยอดนี้ เราจึงมีวันชำระวันสุดท้ายคือวันที่ 30 ตามที่อธิบายในข้อแรก
         ซึ่งหากเรารูดใช้บัตรวันที่ 16 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจะอยู่ 45 วัน  เพราะวันสรุปยอดคือวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เรารูดหลังสรุปยอด 1 วัน ยอดจึงไปคิดรวมในเดือนถัดไป คือ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป เราจึงมีวันชำระวันสุดท้ายคือวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ระยะปลอดดอกเบี้ยจึงเป็น 45 วัน