• Slide 01
สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับรถยนต์ปลอดภาระ แคมเปญดีดี จาก SCB ที่มีสาขาเยอะพร้อมให้คุณเลือกเพื่อเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก

แชร์

รายละเอียด

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

รายได้ผู้สมัคร

15,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
 • เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 72 เดือน
 • อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน*
 • รถยังมีขับ เหมือนเดิม

เงื่อนไขบริการ

 • เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

            ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

            ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 3-6 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 •     สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 

ประเภทรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)

รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี

10 %

20 %

รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 

17 %

34 %

แคมเปญอื่นๆ

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับรถยนต์ปลอดภาระ แคมเปญดีดี จาก SCB ที่มีสาขาเยอะพร้อมให้คุณเลือกเพื่อเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก
สินเชื่อรถยนต์ KTA

สินเชื่อรถยนต์ KTA

สินเชื่อรถยนต์ จำนำทะเบียน รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ จัดง่าย ผ่านไว ติดปัญหา ชำระช้า ปรึกษาได้
สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

สินเชื่อรถยนต์และรถบรรทุก สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ
สินเชื่อจำนำรถยนต์ เก๋ง กระบะ บรรทุก

สินเชื่อจำนำรถยนต์ เก๋ง กระบะ บรรทุก

สินเชื่อ จำนำทะเบียน รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ รถยนต์ จัดง่าย ผ่านไว ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ เเละ เครดิตบูโร คลิกสมัครเลยเพื่อสอบถามเพิ่มเติม