• Slide 01
สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับรถยนต์ปลอดภาระ แคมเปญดีดี จาก SCB ที่มีสาขาเยอะพร้อมให้คุณเลือกเพื่อเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก

แชร์

รายละเอียด

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

รายได้ผู้สมัคร

15,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
 • เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 72 เดือน
 • อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน*
 • รถยังมีขับ เหมือนเดิม

เงื่อนไขบริการ

 • เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

            ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

            ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 3-6 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 •     สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 

ประเภทรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)

รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี

10 %

20 %

รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 

17 %

34 %

แคมเปญอื่นๆ

สินเชื่อจำนำรถยนต์ เก๋ง กระบะ บรรทุก

สินเชื่อจำนำรถยนต์ เก๋ง กระบะ บรรทุก

สินเชื่อ จำนำทะเบียน รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ รถยนต์ จัดง่าย ผ่านไว ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ เเละ เครดิตบูโร คลิกสมัครเลยเพื่อสอบถามเพิ่มเติม
สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับรถยนต์ปลอดภาระ แคมเปญดีดี จาก SCB ที่มีสาขาเยอะพร้อมให้คุณเลือกเพื่อเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก
สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

สินเชื่อรถยนต์และรถบรรทุก สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ
สินเชื่อรถยนต์ KTA

สินเชื่อรถยนต์ KTA

สินเชื่อรถยนต์ จำนำทะเบียน รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ จัดง่าย ผ่านไว ติดปัญหา ชำระช้า ปรึกษาได้